Poznáte požiadavky
zamestnávateľov?

Zistite viac o svojom povolaní

Aké sú požiadavky zamestnávateľov?

Chcete vedieť či, spĺňate požiadavky zamestnávateľa? Ste vhodný kandidát na konktrétnu pozíciu? Kliknite a zistite viac.

Čo je národná sústava povolaní?

Národná sústava povolaní je pre všetkých, ktorí chcú spoznať svoje možnosti zamestnať sa podľa svojich vedomostí a zručností. Nájdite si svoju pracovnú pozíciu a zistite, či spĺňate všetky požiadavky na danú pozíciu. Taktiež stačí, ak uvediete svoje vedomosti a zručnosti, a my vám poradíme, ktorá pozícia je pre vás vhodná.

Všetky novinky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.