Ako sa zamestnať na Slovensku

19.04.2022

V spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu Vám prinášame pripravené informačné letáky „Ako sa zamestnať na Slovensku“, ktoré sú určené pre utečencov, odídencov alebo žiadateľov o azyl z Ukrajiny. Informácie sú k dispozícii aj na webovej stránke IOM Migračného informačného centra. Jednotlivé informačné letáky v danom jazyku si môžete stiahnuť na nasledujúcich odkazoch:

SK: https://bit.ly/3jDZJlE

UA: https://bit.ly/3EgYClh

EN: https://bit.ly/3jCW3AB

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.