Novinky

V termíne od 29. marca 2022 do 10. apríla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVI. etapy 51 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXI etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 11. apríla 2022 do 22. apríla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVII. etapy 49 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXI etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 13. marca 2022 do 28. marca 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXV. etapy 75 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXI etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 1. marca 2022 do 12. marca 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIV. etapy 45 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXI etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 19. februára 2022 do 28. februára 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIII. etapy 97 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXI etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 28. januára 2022 do 18. februára 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXII. etapy 78 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXI etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

Ako občan Ukrajiny mám možnosť zdržiavať sa na Slovensku v rámci bezvízového režimu 90 dní. Nemám povinnosť ihneď žiadať o niektorú z foriem medzinárodnej ochrany alebo o dočasné útočisko, mám však povinnosť do 3 pracovných dní od vstupu nahlásiť adresu pobytu cudzineckej polícii.

Čítať ďalej

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu načrtáva vývoj ľudských zdrojov v sektore s ohľadom na inovácie a kľúčové trendy.

Čítať ďalej

Aj keď sú tradičné remeslá jedinečné zachovávaním svojich tradičných postupov práce, prieniku inovácií sa neubránia.

Čítať ďalej

Našim cieľom bolo prehodnotiť existujúce schémy udržateľnosti a rozvoja ľudských zdrojov, prispôsobiť ich novým inovatívnym trendom a posunúť ich do 21. storočia.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.