Občan

Prieskumom potrieb na pracovnú silu u zamestnávateľov vytvára SRI predpoklady na to, že sa budú občania v systéme celoživotného vzdelávania pripravovať na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Zamestnávatelia určujú požadované vedomosti a zručnosti, ktoré by mali školy akceptovať do vzdelávacích programov. Tie by mali reflektovať zmeny na trhu práce, inovácie, robotizáciu procesov, automatizáciu činností a princípy zelenej Európy. SRI predstavuje informačnú základňu slúžiacu na prehľad a rýchlu orientáciu v možnostiach pracovného uplatnenia a ďalšieho vzdelávania. Občania sa môžu rozhodovať v rámci smerovania osobnej kariéry s ohľadom na perspektívy jednotlivých zamestnaní a sektorov národného hospodárstva.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.